Styrelsen

Ordförande

Margaretha Säterdal

E-post:
red_ms@hotmail.com

Telefon: 070-574 45 73


Vice ordförande / Webansvarig

Johanna Telhammar

E-post: 
sodradalarnasmedeltidsforening@gmail.com 

(föreningsmailen)


Kassör / sponsorgrupp

Annica Säterdal

E-post:
atelje_trixa@hotmail.com

Telefon: 070-358 18 34 

Styrelseledamot / sponsorgrupp

John Enbäck


Styrelseledamot

Irene Westling


Suppleant

Britta Dalkvist