Styrelsen

Margaretha Säterdal

Ordförande

E-post:
red_ms@hotmail.com

Telefon: 070-574 45 73


Johanna Telhammar

Vice ordförande / Webbansvarig

E-post: 
sodradalarnasmedeltidsforening@gmail.com 

Telefon: 073-065 02 05


Annica Säterdal

Kassör / sponsorgrupp

E-post:
atelje_trixa@hotmail.com

Telefon: 070-358 18 34 

Irene Westling

Ledamot


Britta Dalkvist

Suppleant