Presentation av styrelsen

06.05.2022

Vi vill gärna presentera den nya styrelsen för verksamhetsåret 2022 som valdes vid årsmötet den 24 april.

Ordförande: Margaretha Säterdal
Vice ordförande: Johanna Telhammar
Kassör: Annica Säterdal
Styrelseledamot: John Enbäck
Styrelseledamot: Irene Westling
Suppleant: Britta Dalkvist

Styrelsen har fått en egen sida med presentation och kontaktuppgifter som du hittar här