Inbjudan till Årsmöte för Södra Dalarnas Medeltidsförening

13.03.2022

Vi bjuder in till årsmöte för alla medlemmar, nya som gamla, i Södra Dalarnas Medeltidsförening.

Den 24 april 2022. 16:00.

Plats: Gammelgården i Borlänge.

För att vi ska veta hur många vi blir behöver du anmäla dig på
e-post: sodradalarnasmedeltidsforening@gmail.com
eller telefon: 070-5744573.

Vi uppmuntrar er att bära vikinga/medeltida kläder.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.

Förslag till dagordning vid Södra Dalarnas Medeltidsförenings Årsmöte.

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Dagordningens fastställande.

§ 3 Upprop/närvarolista.

§ 4 Val av mötesfunktionärer.

a/ ordförande

b/ sekreterare

c/ två rösträknare tillika justerare

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse.

§ 6 Revisorernas berättelse.

§ 7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8 Medlems/familjeavgiftens storlek.

§ 9 Förslag till budget.

§ 10 Förslag till verksamhetsplan.

§ 11 Val av styrelse.

a/ ordförande,

b/ kassör, kvarstår

c/ övriga styrelseledamöter

d/ val av ersättare,

§ 12 Val av 2 revisorer + ersättare.

§ 13 Val av firmatecknare.

§ 14 Val av valberedning.

§ 15 Övriga frågor.

§ 16 Avslutning.

Medlemsavgift i Södra Dalarnas Medeltidsförening.
Familjeavgift 100:- betalas till bankgiro 406-1511. 

Länk till Facebookevenemanget: https://fb.me/e/1HVNqpVlM. Klicka gärna i att du kommer så missar du inga uppdateringar.

Följ oss på Facebook! https://www.facebook.com/sodradalarnasmedeltidsforening