Inbjudan årsmöte 2021

25.02.2021

Mötet blir utomhus.
Inbjudan till medlems/årsmöte för alla medlemmar i Södra Dalarnas Medeltidsförening. 
Torsdag den 13 maj 2021. 16.00. Plats: På Avanta. Jaktstigen 20 i Borlänge.
Åk till rondellen före mellstarondellen. In till vänster och första gatan in till vänster.
För att vi ska veta hur många vi blir så vill vi att du anmäler om du kommer. red_ms@hotmail.com eller 0243-234256 eller 070-5744573.
Roligt om vi har våra fina vikinga/medeltida kläder på oss.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.
********************************************************

Förslag till dagordning vid Södra Dalarnas Medeltidsförenings Årsmöte.

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Dagordningens fastställande.
§ 3 Upprop/närvarolista.
§ 4 Val av mötesfunktionärer. a/ ordförande b/ sekreterare c/ två rösträknare tillika justerare
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse.
§ 6 Revisorernas berättelse.
§ 7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 8 Medlems/familjeavgiftens storlek.
§ 9 Förslag till budget.
§ 10 Förslag till verksamhetsplan.
§ 11 Val av styrelse. a/ ordförande, kvarstår. b/ kassör, kvarstår c/ övriga styrelseledamöter ,kvarstår d/ val av ersättare, kvarstår
§ 12 Val av 2 revisorer + ersättare.
§ 13 Val av firmatecknare.
§ 14 Val av valberedning.
§ 15 Övriga frågor.
§ 16 Avslutning.
*********************************************************************
Medlemsavgift i Södra Dalarnas Medeltidsförening.
Familjeavgift 100:- 
betalas till bankgiro 406-1511.