Intresseanmälan till Tuna Ting


Intresseanmälan för 2023 är nu stängd!

Regler för medverkan

För att få medverka som säljare/utställare på marknaden ska du uppfylla dessa krav:

  • Klädsel och marknadsstånd/tält måste vara historiskt passande och följa temat
  • allting som ställs ut ska ha historisk anknytning (vikingatid och medeltid är godkänt)
  • moderna material får ej synas (t.ex. plastförpackningar)
  • behöver kyl eller frys användas för livsmedel ska dessa vara dolda
  • används eld i verksamheten måste brandsläckare innehavas och finnas inom räckhåll
  • det är inte tillåtet att använda mobiltelefoner eller andra moderna enheter på marknadsområdet - med undantag om det krävs för betalningar
  • rökning på marknadsområdet är förbjudet

Observera att detta är en intresseanmälan! Om vi får in många ansökningar av samma typ, förbehåller vi oss rätten att neka plats. Detta är för att vi vill få en bra balans av olika hantverk.


Information om marknadsplats

Marknadsplatshyran för alla tre dagarna kostar 300 kr och då ingår en plats på 3×3 meter (längd × djup). Behöver du mer plats tillkommer en tilläggsavgift på 50 kr/meter (t.ex. 6×4 m= 300 + 200 kr). OBSERVERA att du betalar 300 kr i hyra även om du inte nyttjar hela 3×3 meter. Vid tillägg godtar vi endast hel meter.

I behov av el tillkommer en tilläggsavgift på 150 kr. Förlängningssladdar tar du med själv.

Vi har en marknadssektion där eldning i fyrfat är tillåtet. Inne bland husen är dock endast gasol tillåtet. Eldning direkt på marken är förbjuden på hela området. Behöver du använda eld i din verksamhet är du skyldig att inneha fungerande brandsläckare nära till hands. Har du inte det måste det införskaffas innan tält ställs upp.

OBSERVERA att vi ej kan tillgodose både el och eld, fundera därför på vad som är viktigast för din verksamhet!

Om tillfälligt parkeringstillstånd önskas, vänligen fyll i registreringsnummer (ex. ABC123) för aktuella fordon, annars kan du hoppa över denna fråga (GÄLLER FÖR DIG SOM BEHÖVER PARKERINGSPLATS DYGNET RUNT!).

Marknadsplatshyran ska betalas in senast den 1 juni till BG: 406-1511, eller Swish: 123 642 79 83. Märk inbetalningen med Marknadsplatshyra samt namn/firmanamn.

Vi ser över intresseanmälan och återkopplar till dig med godkännande eller avslag så fort som möjligt!

Läs noga igenom Regler för medverkan samt Information om marknadsplats innan du börjar fylla i formuläret!

Formuläret ska fyllas i så noggrant som möjligt. Namn eller firmanamn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer ska fyllas i i sin helhet, detta är krav från Skatteverket.