Hur blir jag medlem?

Vill du bli medlem och ta del av hela utbudet av kurser och träffar?

Medlemsavgiften ligger på 100:-/familj och betalas årsvis till

Bankgiro: 406-1511

Swish: 0761408341

Kom ihåg att ange namn på alla i familjen som vill vara medlemmar!