2009

Första året som föreningen anordnade Tuna Ting på gammelgården i Borlänge

Frivillig obligatorisk grindslant

Mareld

Svarte Sören

Månripa och Marianne våra Häxor

Thieles Unikum

Första sycirkeln på Gylleskolan